Vorticiteit

Vorticiteit ontstaat wanneer een bewegende vloeistof zoals gas rondom een as draait wat een vortex vormt. Vorticiteit word ook aangeduid als een maat voor draaiing. Een voorbeeld hiervan is de aarde omdat deze draait om zijn as heeft deze dus vorticiteit in zich. Maar ook lage drukgebieden en hogedruk gebieden zijn een vorm van vorticiteit.

Wanneer een vortex gebruik maakt van vorticiteit komt hier energie bij vrij dit kan opgeslagen worden voor later gebruik.

 

Plaats een reactie