Vrij salderen vanaf 1 Januari 2014

logo duurzaam

De eerste kamer gaat op 10 December een wetsvoorstel behandelen die ervoor moet zorgen dat het terugleveren van energie ongelimiteerd kan.

Er worden een aantal wijzingen aangebracht in de Elektriciteitswet, De Gaswet en de Warmtewet, de wijzingen zijn een gevolg van het energierapport 2011 waarin vermeld word dat de huidige elektriciteitsnetten moeten worden aangepast naar een intelligent netwerk die tweerichtingsverkeer mogelijk maakt voor consumenten die hun eigen energie opwekken.

Sommige energieleveranciers konden al afwijken van de huidige wetgeving met betrekking tot ongelimiteerd salderen. De grens ligt nu bij een aansluiting van 3×80 ampère, wanneer een consument daarboven komt vervalt de term kleinverbruiker en word een consument als grootverbruiker aangeduid. Grootverbruikers van energie mogen het verlaagde belastingtarief hanteren wanneer zij duurzame energie opwekken, deze zal ook ingaan op 1 januari 2014.

Wanneer u voornemens bent om ook zonnepanelen aan te schaffen, dan word u een terugleveraar van energie, dan kunt u zich hiervoor registreren op Energieleveren.nl.