Wat is Energiebelasting

Energiebelasting is de heffing die u betaalt over uw afgenomen elektriciteit en gas. De te betalen energiebelasting is bedoeld om mensen aan te sporen zuiniger om te gaan met energie. De energiebelasting is onderdeel van uw maandelijkse energiefactuur. De Energieleverancier draagt dit vervolgens weer af aan de belastingdienst.

Hoogte van de Energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting hangt af van uw persoonlijke verbruik. Dan is er ook de belastingvermindering deze word weer verrekend met uw energiebelasting. De hoogte word onderverdeeld in verblijfsruimten, bijvoorbeeld: eengezinswoningen en voor niet-verblijfsruimten bijvoorbeeld: een gehuurde garage of loods. De belastingvermindering word ieder jaar vastgesteld en berekent per aansluiting. De belastingvermindering is al automatisch verrekend in uw energierekening. Mocht u minder Energiebelasting betalen dan de vastgestelde belastingvermindering? dan betaalt u toch het vastgestelde bedrag van de belastingvermindering. Dit geld ook voor groene stroomverbruikers. Gaat u verhuizen en wisselt u van Energieleverancier? Dan word de belastingvermindering naar evenredigheid u in rekening gebracht.

  • Voor verblijfsruimten: € 318,62 ( ex btw )
  • Voor niet verblijfsruimten: € 119,62 ( ex btw )

Ook BTW betalen over de Energiebelasting

In de wet van de omzetbelasting is vastgelegd dat u belasting betaalt over goederen en diensten en/of geleverde producten en dat geld dus ook voor de energiebelasting helaas. U betaalt zelfs btw over de energie en de energiebelasting dit is 21%. De overheid gebruikt deze belasting weer om in duurzame projecten te investeren. Energieleveranciers worden hiermee ook aangespoord om duurzamere vormen van energie te produceren.

Zonnepanelen eigenaars en opwekkers van Energie betalen die ook belasting?

Ja, ook zogenoemde zelf opwekkers van duurzame energie zoals ondernemers die met hun bedrijf door middel van zonnepanelen of biomassa zelf hun energie opwekken betalen belasting. De verbruikte elektriciteit minus de opgewekte elektriciteit dat is het netto verbruik, en over het netto verbruik betaalt u de belasting.