Wat is Schaliegas


wat is schaliegas what is fracking

Schaliegas is een gezamenlijke noemer voor: aardgas en steenkoolgas. Schaliegas word gewonnen met de techniek fracking. Het winnen van dit gas is moeilijker dan het winnen van de andere soorten gas. Het schaliegas bevind zich in de lager gelegen aardbodem. Schalie is eigenlijk modder dat versteend is en dor. Door het fracken word de zeebodem op milieu onvriendelijke wijze bewerkt.

Schaliegas winning door middel van fracken

Methaan dat gevangen zit in een kleisteen laag dat is schaliegas in feite. Er word met een mix van chemicaliën, water en zand onder zeer hoge druk de harde kleisteenlaag ingespoten, de scheuren die hierdoor ontstaan zorgen ervoor dat het gas kan worden opgevangen.

Mijngas is vergelijkbaar met schaliegas

Vergelijkbaar is het gas wat vrijkomt wanneer mijnen worden bewerkt. Dit is gevaarlijk, hiervoor werd de zogenoemde Davylamp gebruikt om de gevaarlijke gassen in een ondergrondse kolenmijn te traceren. Het gas is niet giftig, maar wanneer het in contact komt met lucht wel zeer explosief. Met een grote gasexplosie tot gevolg.

Schalieolie winning

Schalieolie word op dezelfde manier als schaliegas gewonnen en bevind zich tevens ook in de schaliesteenlagen. Momenteel word schalieolie alleen nog maar in Amerika gewonnen.

Schaliegas word nog niet gewonnen in Nederland

De Verenigde staten profiteren momenteel van de schaliegas winning, de elektriciteit en gasprijzen in het land hebben een aardige daling geconstateerd en daar profiteren de Amerikaanse burgers nu van. Wel is de verwachting dat met het winnen van dit gas de bronnen uitgeput raken en daardoor de prijzen in de komende jaren een enorme stijging zullen ondergaan. In Nederland word er heftig gedebatteerd over schaliegas, de gevolgen worden eerst onderzocht voor er toestemming word gegeven voor proefboringen.

Waarom Schaliegas niet interessant is voor Nederland

Nederland is qua oppervlakte een stuk kleiner dan de Verenigde Staten dat mag duidelijk zijn. Dus is er ook relatief minder schaliegas te vinden bij ons dan in de Verenigde Staten.  Maar het belangrijkste punt is wel dat het winnen van Schaliegas enorm milieu vervuilend is, denk aan scheuren in onze aardbodem met aardbevingen als gevolg , het grondwater dat vervuilt word, en niet onbelangrijk: broeikasgas dat gaat lekken en onze flora en fauna aantast.

Voorbeelden van de nadelen in Amerika

  • Methaan gevonden in drinkwater
  • Enorm waterverbruik door fraccen
  • Weinig veiligheidsvoorschriften gehanteerd
  • Boorputten die methaan lekten gevaar voor brand nam toe
  • Hogere co2 uitstoot

Meerdere groeperingen zoals Greenpeace , Natuurmonumenten het wereldnatuurfonds hebben hun zorgen geuit, en dit is niet onterecht. Het winnen van Schaliegas mag onze economie dan een enorme oppepper geven een vertegenwoordigde waarde van ruim € 200 mrd maar daar is dan ook alles mee gezegd. In de provincie’s Brabant en Gelderland zijn ze wel al begonnen met het opsporen van het onconventionele gas. Toch blijft het kabinet huiverig en zal niet zomaar overgaan tot proefboringen laat staan tot het goedkeuren van winning naar Schaliegas.

Frankrijk verbied ” Fraccen ”

Frankrijk geeft het goede voorbeeld door het fracken in zijn land aan banden te leggen, zij hebben een verbod uitgebracht op de techniek. Nederland zou redelijkerwijs moeten volgen. Er zijn zoveel andere alternatieven zoals het gebruik van wind, water, zon we kunnen duurzamer opwekken met eigen wind en zon-energie deze zijn onbeperkt voorradig en zij tasten het milieu nimmer meer aan.

Plaats een reactie