Wind vervangt kolen in Nieuw-Zeeland

 

Het aandeel in elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Nieuw-Zeeland bedroeg vorig jaar 80%. Het ministerie van Business, Innovation and Employment heeft de nieuwste cijfers weergegeven, en zijn afkomstig uit bronnen zoals: Aardwarmte, waterkracht, windenergie, en biogas technologie.

Sinds 2009 nam het aandeel al toe

 

In vergelijking met 2013 nam 2014 een groter aandeel in beslag, vooral aardwarmte steeg het meest. Uit geothermische projecten werd 6.847 GWh opgewerkt, en haalde hiermee het aandeel in aardgas productie in voor het eerst sinds 40 jaar. Windenergie projecten genereerden 2187 GWh in 2014, dit is een stijging van 9.4% ten opzichte van 2013.

Aandeel windenergie overstijgt kolenproductie

Door de stijging haalde windenergie voor het eerst het aandeel in kolen in, de energie opgewekt uit fossiele brandstoffen daalde met 18.4%. De productie uit zowel gas als kolencentrales daalde met 18%. Alleen olie en restwarmte zagen een toename in de elektriciteitsproductie in de categorie fossiele brandstoffen.

Nieuw-Zeeland heeft doelstellingen om 90% van haar elektriciteit uit duurzame energie te behalen in 2025.

Plaats een reactie