Windenergie productie toegenomen met 15% in 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de productie van windenergie het afgelopen jaar met 15% is gegroeid. Er komen steeds meer windmolens bij in Nederland waardoor het aandeel windenergie stijgt. Nederland wekt nu bijna 13% op aan duurzame energie tegen een percentage van 11% het jaar ervoor.

Aandeel duurzame energie Nederland groeit langzaam

Dankzij een nieuw windpark bij Schiermonnikoog kon de capaciteit aan windenergie worden verdubbeld. Offshore en onshore windenergie was dan ook goed voor 4000 megawatt aan capaciteit in 2016. Wat betreft de windmolens op land zagen we een stijging van 7%. Toch is het aandeel duurzame energie dat in Nederland word opgewekt nog steeds niet voldoende vooral wanneer er gekeken word naar omringende landen.

Duitsland grootste opwekker

Buurland Duitsland wekt veel meer duurzame energie op dan Nederland. Het totale vermogen aan opwekcapaciteit windenergie in Europa staat nu op 54.000 megawatt. In 2016 groeide het aandeel duurzame energie langzaam in Duitsland maar toch kwam dat percentage uit op 29,5%. De Duitsers exporteren dan ook veel duurzame energie naar het buitenland.

Andere hernieuwbare bronnen leveren ook hun bijdrage

Ook biomassa in Nederland groeit, vorig jaar kwam een derde van de duurzame energieproductie hieruit voort. Waterkrachtenergie en zonnepanelen brengen gezamenlijk een tiende van de opwekcapaciteit op. De capaciteit die het grootste deel voor zijn rekening nemen mag komt nog altijd voort uit windmolens op land daar is de geïnstalleerde capaciteit zo’n 3200 megawatt en de overige 1000 megawatt mag worden toegeschreven aan offshore windenergie. Het aantal zonnepanelen is dan wel gegroeid maar nog altijd niet voldoende om tegenwicht te bieden. Landen die nog minder duurzame energie produceren dan Nederland zijn: Ierland, België, en Oostenrijk.

Plaats een reactie