Zijn windmolens wel echt duurzaam?

Er zijn zowel voor- als tegenstanders voor windmolens. Sommigen vinden het goed dat er op een duurzame manier energie opgewekt wordt, terwijl anderen aangeven dat het helemaal niet duurzaam is. Een windmolen maken kost immers veel energie en dat maakt het volgens velen weer niet goed voor het milieu. Zijn windmolens duurzaam? In dit artikel vertellen wij u daar graag meer over: dit zijn feiten gebaseerd op diverse onderzoeken!

Wanneer ontstaat er een besparing van CO2?

De fabricage, de bouw en het onderhoud van een windmolen kost nu eenmaal energie. Daar kunnen we niet omheen. Daarnaast veroorzaakt dit ook CO2-uitstoot. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in 2015 onderzoek gedaan naar deze drie punten. Men onderzocht wat drie windmolens in de gemeente Houten opleverden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de productie en het onderhoud van de windmolens uit Houten verantwoordelijk is voor 6,9 kiloton CO2-uitstoot. Zodra een windmolen eenmaal draait wordt CO2-uitstoot vermeden. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van windenergie hoeft men minder energie uit fossiele brandstoffen op te wekken. Voor het specifieke windpark in Houten geldt dat de CO2-emissie was ‘terugverdiend’ na een jaar tijd. Deze windmolens produceerden in 2014 4,1 procent van de totale energiebehoefte van de inwoners uit Houten. De gemeente heeft circa 50.000 inwoners. Daarmee lijken windmolens dus echt duurzaam te zijn!

Windmolens leveren twintig keer meer energie op dan dat het kost

Niet alleen de Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar windmolens. Op internationaal niveau is er namelijk ook onderzoek gedaan. In 2011 publiceerde een klimaatwerkgroep van de VN, het IPCC, een onderzoek over windmolens en duurzaamheid. Dit onderzoek werd gebaseerd op 20 bestaande onderzoeken.

Op basis van de onderzoeksresultaten kon worden geconcludeerd dat drie kwart van de windmolens na negen maanden hun terugverdientijd hebben bereikt als het gaat om de energieproductie. Volgens IPCC gaan windmolens circa 20 tot 25 jaar mee. Uit recent onderzoek van een Taiwanees onderzoek kwam zelfs naar voren dat een windpark op zee tussen de 17 en 27 keer zoveel energie kan opleveren als het maken van windmolens kost.

Aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan kolen

Zijn er nog enige twijfels of windmolens wel echt duurzaam zijn? Dan is dit nog een leuk feitje: windmolens stoten ongeveer 25 keer minder broeikasgassen uit dan wanneer er energie wordt opgewekt uit gas. Dat percentage is voor energie uit kolen nog groter: windmolens stoten maar liefst 45 keer minder broeikasgassen uit dan energie uit kolen.

Wel geven onderzoekers aan dat energie mogelijk ergens moet worden opgeslagen. Dat kan weer zorgen voor een daling in de CO2-besparing. Dat is vooral het geval voor landen die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van windenergie.

Wat is de productie van windmolens in Nederland?

Tijdens het vergelijken van energie heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een groene energieleverancier. Zo kunt u ook kiezen voor windenergie. Hoeveel energie wordt er in Nederland nu eigenlijk opgewekt door middel van windmolens? In 2018 was dat bijna twee procent. De hoeveelheid energie dat daadwerkelijk wordt opgewekt per windmolen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de plaats van een belangrijke factor, maar ook het formaat van de windmolen is erg belangrijk. Bovendien moet het simpelweg ook waaien.

Kiest u voor een groene energieleverancier?

Wilt u ook graag kiezen voor een groene energieleverancier? Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Sterker nog: soms is de goedkoopste energieleverancier zelfs wel een duurzame energieleverancier. Via onze website kunt u gemakkelijk energieleveranciers vergelijken en online overstappen!

Plaats een reactie