Zonnepanelen eigenaren hebben de meeste fouten in de energierekening

Vooral zonnepanelen eigenaren krijgen te maken met fouten in de eindafrekening. Er werden ruim 1500 leden van VEH ondervraagt voor het onderzoek. Er kwamen fouten voor in het berekenen van de opgewekte energie, fouten bij het terugleveringstarief wanneer men een dubbele meter en dubbel tarief had.

Ook werden fouten gemaakt tussen het verbruik en de opgewekte energie. Dus het aantal kWh aan stroom dat opgewekt werd aangezien voor het verbruik. Het kwam ook voor dat men teveel belasting in rekening werd gebracht. Terwijl zonne-energie duurzame energie is dus daar is geen sprake van energiebelasting.

Consumenten begrijpen opmaak voorschotnota niet

Of dat het afgesproken teruglevertarief niet werd betaald achteraf. Afgelopen februari zond Radar nog een uitzending uit waarin deze fouten al werden besproken. De ACM ontvangt regelmatig vragen over de voorschotnota, vaak begrijpen de huishoudens hier niet veel van. Vanaf 1 juli moet hier dan ook verandering in komen.

Blijf eindafrekening en voorschotnota goed controleren

Toch raden de ACM en VEH huishoudens aan om hun eindafrekening en voorschotnota goed te blijven controleren. Wanneer er nog steeds onduidelijkheden bestaan dient de consument de energieleverancier hiervan op de hoogte te brengen. Vragen staat altijd vrij en dat willen de energieleveranciers dan ook graag. De energieleverancier dient dan ook de fouten te herstellen die gemaakt zijn.

Toch blijft het wrang voor zonnepanelen bezitters omdat deze fouten hun honderden euro’s kunnen schelen. Van de onderzochte eindafrekeningen bleek 5% foutief te zijn. VEH denkt dan ook dat dit percentage veel hoger kan zijn.

Energierekening moet ten alle tijde duidelijk zijn

Energieleverancier Nuon heeft een filmpje gemaakt waarin ze de klanten laten zien hoe zij het beste hun eindafrekening kunnen lezen. Het moet begrijpelijk zijn voor de klant zonder dat daar extra vragen bijkomen. Voor beide partijen is het van belang dat de eindafrekening foutloos word opgemaakt.

Duidelijk energie vergelijken is belangrijk

Ervaart u bij energie vergelijken ook onduidelijkheden? Of komt u ergens niet uit? Wij van EnergieVergelijking.nl staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Het doel van een energievergelijking is juist bedoeld om te besparen. Het moet duidelijk zijn hoeveel u minder gaat betalen. Daarom zetten wij ook alle kosten overzichtelijk voor u op een rij.